Psalm 70 - Prośba o pomoc przeciw nieprzyjaciołom

[Zechciej] mnie, Boże, wybawić,
Jahwe, pośpiesz mi na ratunek!
Niech się zawstydzą i będą zawiedzeni
ci, którzy nastają na moje życie;
niech się oddalą, hańbą okryci,
ci, którzy radują się z mego nieszczęścia;
niech zawrócą zawstydzeni,
ci, którzy wołają: „Ha, ha!”
Niech się weselą i niech się radują w Tobie
wszyscy, którzy Cię szukają;
a ci, co wyczekują Twej zbawczej pomocy,
niech bezustannie wyznają: „Wielki jest Bóg!”
Ja zaś nędzny jestem i ubogi:
Boże, pośpiesz mi [z pomocą]!
Tyś moją ostoją i moim wybawieniem:
Jahwe, nie zwlekaj!

Modlitwy: