Psalm 3 - Ufna modlitwa w czasie prześladowania

Psalm Dawida — gdy uchodził przed swym synem Abszalomem.
O Jahwe, jakże liczni są moi przeciwnicy,
jakże wielu powstało przeciwko mnie!
Wielu mówi o mnie:
„Nie ma dla niego pomocy u Boga”. 

A jednak Ty, o Jahwe, jesteś mi puklerzem,
Tyś moją chwałą,
Ty mi podnosisz głowę!
Donośnym głosem wołam do Jahwe,
a On mi odpowiada ze swojej świętej góry.

Kładę się do snu i zasypiam,
i znów się budzę,
bo Jahwe jest mi podporą.
Nie boję się tysięcy tego tłumu,
który mnie zewsząd osaczył.
Powstań, o Jahwe,
bądź mi obroną, Boże mój!
Ty wymierzasz policzki wszystkim moim wrogom,
kruszysz zęby bezbożnych.
U Jahwe jest wybawienie.
Błogosławieństwo Twoje [niech zstąpi] na Twój lud!

Modlitwy: