Tropariony na dany dzień

ZWYKŁY HIRMOS
Zaprawdę godne jest to, błogosławić Ciebie, Bogurodzico, zawsze błogosławioną, najczystszą
i Matkę Boga naszego. Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów, któraś, Dziewico, zrodziła Boga Słowo, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy.
Chwała Ojcu + i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

W okresie wielkanocnym zamiast powyższego hymnu i doksologii
PASCHALNY HIRMOS
Anioł zawołał do Łaski Pełnej: Czysta Dziewico, raduj się! I znowu wołam: Raduj się! Twój Syn powstał z grobu po trzech dniach i martwych podźwignął, ludzie weselcie się! Zajaśniej, zajaśniej, Jerozolimo Nowa! Bo chwała Pańska w Tobie powstała. Tańcz i wesel się, Syjonie, a Ty, o święta Bogurodzico, raduj się w Zmartwychwstaniu Twego Syna. Amen.
Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał.

Panie, zmiłuj się. (3x)

W Wielkim Poście dodajemy
Panie i Władco życia mego! Ducha: obojętności, zwątpienia, żądzy władzy i pustosłowia nie dopuszczaj do mnie.
pokłon
Duchem zaś pełni istnienia, pokornej mądrości, cierpliwości i miłości, obdarz mnie, sługę Twego.
pokłon
O Panie i Królu, obdarz mnie łaską świadomości moich przewinień i nie osądzania brata mego, albowiem Błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen.
pokłon

Przez modlitwy naszych świętych ojców,
Panie Jezu Chryste nasz Boże,
+ zmiłuj się nad nami.
Amen.

Modlitwy poranne - grekokatolickie