podróż

nie ma takiej podróży
którą kończy ostatni krok
i nie ma takiej drogi,
która nie biegnie dalej
nawet, gdy koniec

korzeniem wrastają w bycie
na zawsze

podróż