Pierwszy Widzący

Pierwszy Widzący.
Kim jest On?
Słowo - odwieczne widzenie
i odwieczne wypowiedzenie.

Widzenie czekało na obraz...
Wchodzimy, żeby odczytywać
od zdziwienia idąc ku zdziwieniu.
Stwórca jest podobny
do Stwarzanego Adama

Wszechświat wyłonił się ze Słowa
i do Słowa powraca.

Oto widzę siebie pomiędzy Początkiem i Kresem,
pomiędzy dniem Stworzenia i dniem Sądu.

Ty, Który wszystko przenikasz - wskaż!

On wskaże.

Jan Paweł II: