Poruszenie ziemi

ofiarom trzęsienia ziemi
w Iranie w grudniu

Panie

to cierpienie
jest
dla nich
zbyt silne

złożyli w ofierze
zbyt wiele
by unieść się
z upadku

roztoczyli
dookoła
popękanych skorup
ciała martwe
i umierające
byś Ty je ujrzał
i namaścił

P a n i e o c a l e n i a

wołają
choć ich głos
zduszony gruzem
rozszarpały skały