***

odszedł pasterz
biegu i poruszeń serca
wzruszeń i czułości
odkrywanych ziem
w głębiach ludzkich dusz

tu łzy wspólnych spojrzeń
ofiara świec płonących ku górze
pragnienie spokoju
które przenika
góry rozpaczy i przepaście śmierci

Pani Jasnogórska
Niegasnący Świetle
w horyzoncie ciszy
Ty zadrgałaś
pulsem
ciemniejących pól
gdy we wnętrzach Watykanu
gdy we łkaniu dzwonów
aż po krańce świata
gdy na krzyżu chmur

d o k o n a ł o s i ę

4.IV.2005r.