Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Matko zasmuceń, módl się za nami
Matko, której duszę przeszył miecz, módl się za nami
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu, módl się za nami
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni, módl się za nami
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami, módl się za nami
Matko, która stałaś przy nim, gdy wisiał na krzyżu, módl się za nami
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł, módl się za nami
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie, módl się za nami
O Maryjo, Królowo męczenników, módl się za nami
O Maryjo, pociecho strapionych, módl się za nami
O Maryjo, obrono słabych, módl się za nami
O Maryjo, siło lękliwych, módl się za nami
O Maryjo, światłości zrozpaczonych, módl się za nami
O Maryjo, opiekunko chorych, módl się za nami

O Maryjo, ucieczko grzeszników, ocal nas swymi modlitwami
Przez gorzką mękę Twego Syna, ocal nas swymi modlitwami
Przez ból przeszywający Twoje Serce, ocal nas swymi modlitwami
Przez ciężkie brzemię Twej udręki, ocal nas swymi modlitwami
Przez smutek Twój i opuszczenie, ocal nas swymi modlitwami
Przez Twoją żałość matczyną, ocal nas swymi modlitwami
Przez Twoje doskonałe poddanie się, ocal nas swymi modlitwami
Przez Twoje pełne zasług modlitwy, ocal nas swymi modlitwami
Od nadmiernego smutku, ocal nas swymi modlitwami
Od tchórzostwa, ocal nas swymi modlitwami
Od niecierpliwości, ocal nas swymi modlitwami
Od niepokoju i niezadowolenia, ocal nas swymi modlitwami
Od posępności i chmurnego usposobienia, ocal nas swymi modlitwami
Od rozpaczy i niewiary, ocal nas swymi modlitwami
Od ostatecznego braku skruchy, ocal nas swymi modlitwami

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Uchroń nas od nagłej śmierci, wysłuchaj nas
Naucz nas, jak mamy umrzeć, wysłuchaj nas
Wspieraj nas w naszym konaniu, wysłuchaj nas
Strzeż nas od nieprzyjaciół, wysłuchaj nas
Wiedź nas do szczęśliwego kresu, wysłuchaj nas
Wyjednaj nam dar wytrwania, wysłuchaj nas
Wspieraj nas przed trybunałem sadu, wysłuchaj nas
Matko Boga, wysłuchaj nas
Matko najboleśniejsza, wysłuchaj nas
Matko najbardziej opuszczona, wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo
W każdej porze, w każdym miejscu

Módlmy się: Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka, Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwy: