Stwórco

Stwórco, Tyś pośród chaosu
Oddzielił ziemię od nieba;
Wodom nadałeś granicę,
By ląd uchronić przed nimi.

Deszczom pod niebem, a rzekom
Przeznaczasz miejsce na ziemi,
Aby chodziły w upale
Nie grożąc klęską powodzi.

Teraz niech zrosi nas łaska,
Odwieczny dar Twej miłości;
Obroń przed nowym upadkiem
I dawnych grzechów skutkami.

Wiara niech blaskiem jaśnieje,
By Twoją prawdę ukazać;
Niechaj nam ona pomoże
Odrzucić próżność i kłamstwo.

Uczyń to, Ojcze najlepszy,
W jedności z Synem i Duchem;
Tobie, Wszechmocny, niech będzie
Najwyższa cześć i podzięka.
Amen