Medytacja

Zerwany chwast ciśnięty w ogień
Plaga tkwiąca na opuszkach palców
Chryzantema w rękach umierającego
Lalka utrwalona w słupie z żelaza

B ą d ź m i l i t o ś c i w

Chrzęst szkła w ciemnościach
Korona z cierni na niknącym grobie
Odbicie rozpaczy w lustrze sadzawki
Farba blaknąca na zgarbionych szafotach

Ś w i ę t y n i e ś m i e r t e l n y

Tumult piór ptasich wzbity w powietrze
Mgła snująca cieniem stożki z kamienia
Odcięte warkocze pod sypkim piaskiem
Dźwięk bezradności nad sklepieniem nieba

O d d a l o d e m n i e t e n k i e l i c h

Wydarty nocy promień wniebowstąpienia
Bezwładny ryk pustki więzionej w przepaściach
Zalane woskiem kadłuby schodów
Blask pochodni z ogrodu na chwilę przed pojmaniem

N i e m o j a l e c z T w o j a w o l a

8.08.2005r.