Modlitwa

Boże
to wszystko
za szybko
się dzieje
spraw
abym w o l n i e j
rozchylał powieki
abym w o l n i e j
sięgał rękoma ku źródłu
abym w o l n i e j
połykał łzy innych ludzi
daj mi Siebie
bym mógł
zabić
CZAS

28.05.2001