Tęsknota

łany zbóż z czerwienią maków
chabry
purpura kąkolu
słońce
drzewa
koncert ptaków
zefir harcujący w polu
cisza leśna
toń jeziora
krzyż przydrożny na rozstaju

teraz egzystuję tutaj
lecz tęsknię
tęsknię do kraju

Maria Borcz