Ks. Jerzemu Popiełuszce

Ognie wdzięczności
niech płoną jak znicze.
Pamięć pokoleń
niechaj hołd oddaje
Tobie kapłanie
że miałeś odwagę
zło dobrem zwyciężać
naród Ci dziękuje.

W konfesjonałach
studziłeś pożary
i rozpalałeś
serca przygaszone.
Tym co zbłądzili
podawałeś rękę
pomagałeś wstać
powrócić na drogę.

Wznieciłeś światło
na grobie ojczyzny.
Wiarą w człowieka
posiałeś nadzieję.
Jeżeli ludzie
solidarni będą
zdobędą wolność,
bo do niej dojrzeją.

Maria Borcz