Szosa

za szklaną szybą
liść trze
o liść
na asfaltowej nawierzchni

b ą d ź p o z d r o w i o n y

koszule
plączą się
między oponami
- bezgłowe -
świadectwa
przemijania tkaniny

z a c h o w a j n a s
o d z g u b y w i e c z n e j

ciała
krążą po pasach
stukając
kolorowymi balonami
o szosę

z m i ł u j s i ę
n a d n a m i

dzieci
przewracają się
na jezdni
obcierając kolana
do krwi

a l b o w i e m
z g r z e s z y l i ś m y
p r z e c i w k o T o b i e