Matko życia, Maryjo

Matko życia, Maryjo.
Matko moich narodzin
z niewoli grzechu.
Matko powstania ze snu
śmierci, która sprawiasz,
Że budzącemu się człowiekowi
jaśnieje Chrystus.
Weź moje życie,
Weź moje życie
w swe dłonie i proszę,
Powiedz Ojcu niebieskiemu,
że jeszcze jedno małe serce
pragnie żyć jak Jego Syn,
Jego Syn.

Modlitwy: