Cierpienie

Szlifierz
kamień
w klejnot przemienia
odsłaniając ukryte piękno.
Boże, Ty jesteś moim szlifierzem.
Ufam i wierzę,
że ból istnienia nie trwa nadaremno
wszak Ty Panie
cierpisz ze mną.

Maria Borcz