Póki w ludziach Kain istnieje

Póki w ludziach Kain istnieje
Póki człowiek syn Kaina
zbrodnie myli z męstwem,
bratu odbiera nadzieję
zowiąc to zwycięstwem....

Póki człowiek nie zna granic
niszczy w drodze wielu,
ojca matkę dziś ma za nic
byle dojść do celu...

Dopóki szańce wolności
pławią się w swawoli,
a człowiek zamiast miłości
bardziej pieniądz woli...

Póki mędrzec szkiełka okiem
człowieka ocenia,
a zasobność jest wyrokiem
losu, powodzenia...

Dopóki miłość w człowieku
jest w tak niskiej cenie,
będziesz nosić na swych barkach
Kainowe brzemię.

Maria Borcz