Wieczór i poranek

l tak upłynni wieczór i poranek - dzień pierwszy. (Rdz 1,5)
     W Księdze Rodzaju po opisie każdego dnia stworzenia pada stwierdzenie: "i tak upłynął wieczór i poranek..."
      Z perspektywy Hebrajczyka kolejny dzień rozpoczyna się już poprzedniego dnia wieczorem, dokładnie wraz z zachodem słońca.
Jakże różne jest to spojrzenie od naszego, właściwego zachodniej tradycji, w której rozpoczynamy dni wraz z pojawieniem się pierwszego blasku światła o świcie, a noc uważamy za koniec długiego dnia.
     Co oznacza fakt, że dzień rozpoczyna się wieczorem?
     Kiedy popołudnie przechodziło w zmierzch, przez całe wieki Hebrajczycy odmawiali specjalną modlitwę. "Wieczorna modlitwa" to żydowski zwyczaj. Po niej rodziny zbierają się na wspólny posiłek.
     Najbardziej święty dzień tygodnia - sobota - rozpoczyna się zapaleniem świec i wyznaniem wiary, a potem następuje uroczysty obiad w gronie rodzinnym.
      Po wieczornym posiłku rodziny żydowskie tradycyjnie zasiadają, aby czytać Słowo Boże i zastanawiają się, w jaki sposób Boże prawa odnoszą się do ich życia. Wieczór kończy się spoczynkiem.
     Zauważ oczywistą hierarchię wartości obecną w ich życiu:
Po pierwsze, koncentrują się na modlitwie i relacji każdej osoby z Bogiem.
Po drugie, kładą akcent na życie rodzinne.
Po trzecie, codziennie studiują Pismo Święte, co sprawia, że Słowo Boże staje się ostatnią myślą mijającego dnia.
Po czwarte, odpoczynek i sen.
      Żydzi podejmowali obowiązki dopiero wówczas, gdy wcześniej porozmawiali z Bogiem, zaznali miłości i towarzystwa rodziny, rozważyli Świętą Księgę i odpoczęli.
      Co by się stało w Twoim życiu, gdybyś przyjął taką samą zasadę i zastosował ją wieczorami w swoim domu? Czy to możliwe, że byłbyś bardziej wypoczęty, odnowiony, bardziej energiczny i zdrowy, twórczy i skuteczny? Czyż najważniejsze sprawy, o których marzysz w życiu, nie mogłyby stać się Twym udziałem?
     Dlaczego nie miałbyś spróbować? Rozpocznij swój kolejny dzień wieczorem i wstań rano z uczuciem całkowitego odświeżenia - na duchu, duszy i ciele - aby przeżyć wspaniały, udany dzień!
Rozważania i opowiadania: