Zbliża się jesień

Polskie Radio relacjonuje.
Jesień się zbliża - postępuje.
Już się pojawiają
Jesienne malarze.
Natura im każe
Malować lasy na żółto
I na złoto.
Brązowi łąki i pola
W kolorze czekolady.
Marszczy się pusta rola,
Orana srebrnym pługiem.
Lecą ptaki po niebie
Warkoczem długim.
Coraz więcej perlistej rosy
Siedzi na płatkach kwiatów.
Ucieka lato bose,
Daleko, hen za światy.