16. DZIEŃ

W TĘ WIECZORNĄ GODZINĘ,
proszę Cię, Panie, roztocz opiekę nad domownikami.
Naszą parafię weź w swą obronę i zachowaj w miłości.
W tę wieczorną godzinę proszę Cię, Panie,
za grzeszników - zawróć ich z drogi grzechu.
Prowadź zbłąkanych, czuwaj nad bezdomnymi,
a bezradnym przyjdź z pomocą.
Stań, Panie, przy tych, których nikt nie kocha,
zachowaj ich w swojej miłości.
W tę wieczorną godzinę, proszę Cię, Panie,
stań przy chorych, pociesz strapionych,
umocnij zwątpionych.
Proszę za dzieci, które tej nocy się narodzą i za matki,
które na świat nowe życie wydają.
Tych zaś, których do siebie tej nocy wezwiesz,
zachowaj w miłości i prowadź do swego królestwa.
W tę wieczorną godzinę, proszę, wejrzyj na tych, którzy Twojego Imienia nie znają.
Bądź przy tych, których wezwałeś by nieśli światu słowa Twej Ewangelii.
Zachowaj ich w swojej miłości.
Panie, pozwól nam wszystkim dojść do Ciebie,
do Twojego królestwa,
abyśmy kochając Ciebie, na wieki radowali się Twoją chwałą w niebie. Amen.

NOC JUŻ ZAPADA,
spokój i cisza na ziemię spływa.
Dzięki Ci składam, Dobry Pasterzu,
któryś mnie przez zgiełk dnia szczęśliwie prowadził.
Krnąbrny, Twym przykazaniom się sprzeciwiałem,
lecz Ty mnie strzegłeś, nade mną czuwając.
Jesteś cierpliwy i winy przebaczasz i wlewasz pokój w duszę udręczoną.
Wszystkim osobom sercu memu drogim daj poznać, Panie,
Twoja łaskawość i przebacz winy tym, co dziś zgrzeszyli.
Gdy w majestacie przyjdziesz, w mocy swej i w chwale,
chcę wyjść naprzeciw, na Twoje spotkanie.
W Tobie, o Jezu, nadzieję pokładam ufny, że na wieki mnie nie odrzucisz.
Proszę Cię Boże, o spokój i opanowanie w sytuacjach, których odmienić nie mogę.
Spraw, bym zmienił to, co zmienić powinienem
i daj roztropność w spraw ocenianiu.
Panie, sprowadź na mnie spokojną noc. Amen.