Litania do Imienia Maryi

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane, módl się za nami
Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury, módl się za nami
Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego, módl się za nami
Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność, módl się za nami
Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości, módl się za nami
Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą, módl się za nami
Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie, módl się za nami
Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie, módl się za nami
Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków, módl się za nami
Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych, módl się za nami
Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali, módl się za nami
Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił, módl się za nami
Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał, módl się za nami
Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety, módl się za nami
Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał, módl się za nami
Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli, módl się za nami
Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci, módl się za nami
Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne, módl się za nami
Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia, módl się za nami
Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących, módl się za nami
Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym, módl się za nami
Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby, módl się za nami

Dla Imienia Maryi, przepuść nam Panie
Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas Panie
Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami Panie
Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas Panie ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu, ratuj nas Panie

Módl się za nami Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa
Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby Imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym Imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Modlitwy: