Królestwo mego snu

...przystąpmy do Boga z. sercem prawym, z wiara pełną,, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele woda czysta. (Hbr 10, 22)
     Nie tak dawno temu Krajowy Urząd Skarbowy w USA otrzymał kopertę wypełnioną banknotami studolarowymi. Żadnego adresu, imienia, wiadomości -po prostu pieniądze. Ktoś czuł się winny.
     Innego dnia ten sam Urząd otrzymał wielką paczkę, a w niej cały stos ręcznie uszytych kołder. Notatka mówiła: "Proszę je sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na uregulowanie moich zaległych podatków." Ponieważ jednak Urząd Skarbowy nie zajmuje się handlem, kołdry musiały zostać odesłane.
      Pewnemu człowiekowi wydawało się, że zalega z zapłatą 15,43 $ na rzecz lokalnego sądu. Sprawa toczyła się i zakończyła przed osiemnastu laty, lecz człowiek ów po prostu nie mógł już dłużej walczyć z wyrzutami sumienia. Sąd upierał się, że mężczyzna ten nie musi płacić żadnych zaległych długów, ale on nie przyjął tego do wiadomości.Inna kobieta napisała do urzędu skarbowego, że czuje się winna, bo oszukiwała, płacąc zaniżone podatki;załączyła do listu czek. "Jeśli nadal nie będę mogła spać - oznajmiła - przyślę więcej."
     Pismo Święte często poucza nas o błogosławieństwach płynących z posiadania czystego sumienia i pozbycia się poczucia winy. Najlepszym tego przykładem jest król Dawid. Popełniał on wiele błędów, ale zawsze się do nich przyznawał. Był człowiekiem, który nie mógł zasnąć, dopóki nie pojednał się ze swym Stwórcą. "Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego" - mówił - (Ps 51, 4).
      Czy i my prezentujemy równie uczciwą postawę, jak król Dawid, gdy wychodzą na jaw nasze przewinienia?
     Wyznawanie grzechów prowadzi do uwolnienia od poczucia winy, do spokoju myśli i zdrowego snu. Gdy udajesz się na spoczynek, zbadaj swoje serce. Jeśli znajdujesz w sobie jakiś ukryty grzech, poproś Pana Jezusa o przebaczenie, a On Ci go udzieli. Jezus jest wierny i sprawiedliwy, dlatego zapomni o Twoich przewinieniach i oczyści Cię z wszelkiej nieprawości (por. l J l, 9).
Rozważania i opowiadania: