Dziękujemy Ci, Chryste!

     Dziękujemy Ci, Chryste! Składamy Ci dzięki za to, że w Eucharystii, mocą Ducha Świętego, przyjmujesz nas do jedności Twego Ciała i Krwi, do jedności Twojej Śmierci i Zmartwychwstania!
     Dziękujemy Ci, Chryste! Składamy Ci dzięki, ponieważ pozwalasz wciąż na nowo rodzić się Kościołowi na tej ziemi i ponieważ pozwalasz mu rodzić synów i córki tej ziemi jako przybrane dzieci Boże i dziedziców wiecznego przeznaczenia.
     Przyjmij nasze wspólnotowe dziękczynienie. O Chryste! Prosimy Cię, abyś był wśród nas, jak w noc paschalną byłeś pośród apostołów w Wieczerniku; błagamy, byś powiedział raz jeszcze: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (J 20, 21) I daj tym słowem potężne tchnienie pięćdziesiątnicy!
     Spraw, abyśmy pozostali wierni tym słowom! Pozwól nam być wszędzie tam, gdzie Ty nas posyłasz... ponieważ Ciebie posłał Ojciec!
Krajowy Kongres Eucharystyczny
Mediolan, 22 maja 1983
Jan Paweł II
Jan Paweł II: