Doskonała wolność

     Większość życia miałem do czynienia z więzieniami, ale nigdy nie zapomnę tego jednego, najbardziej niezwykłego, jakie kiedykolwiek odwiedziłem.
     Nazywa się ono Humaita Prison i znajduje w Sao Josedos Compos w Brazylii. Przedtem było to więzienie rządowe, a teraz jest zarządzane przez Prison Fellowship Brazil. Jest to więzienie alternatywne, bez uzbrojonych strażników i urządzeń zabezpieczających. Zamiast tegostosuje się w nim zasady miłości chrześcijańskiej i szacunku do człowieka. (...)
     W trakcie wizyty zastałem samych uśmiechniętych więźniów, a zwłaszcza pewnego mordercę, który otworzył mi bramę i wpuścił do środka. Dokądkolwiek poszedłem, znajdowałem pokojowo nastawionych ludzi. Widziałem czyste pomieszczenia i pilnie pracujących mężczyzn. Ściany zdobiły motywujące powiedzenia i fragmenty Pisma Świętego.
     Do Humanity należy zadziwiający rekord. Wskaźnik recydywizmu wynosi tutaj 4%, podczas gdy w innych brazylijskich więzieniach aż 75% Jak to możliwe?
     Znalazłem odpowiedź, gdy mój przewodnik zaprowadził mnie do pewnej celi, która kiedyś służyła jako izolatka. Powiedział mi, że teraz zajmuje ją zawsze ten sam więzień. Dotarliśmy do końca betonowego korytarza, więzień włożył klucz do zamka i zapytał:
- Na pewno chce pan tam wejść?
- Oczywiście - odparłem niecierpliwie - Zwiedzałem izolatki na całym świecie.
Mój przewodnik powoli otworzył ciężkie drzwi. Wtedy zobaczyłem więźnia tej celi: pięknie rzeźbiony krucyfiks, Jezus Chrystus wiszący na krzyżu.
- On siedzi tutaj za nas wszystkich - powiedział cicho więzień...
Charles W. Colson
Rozważania i opowiadania: