Mniej więcej

Ach te słowa - mniej więcej
powtarzają je od niechcenia
tak sobie
byle jak
przekazują jak niezdarne ręce
kto zrozumie kto wytłumaczy
że mniej
to znaczy więcej

ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski: