Modlitwa poranna

Wierzę, Boże nad bogami,
Że jesteś odwiecznym Ojcem życia.
Wierzę, Boże nad bogami,
Że jesteś odwiecznym Ojcem miłości.
Wierzę, Boże nad bogami,
Że jesteś odwiecznym Ojcem świętych.
Wierzę, Boże, nad bogami,
Że jesteś odwiecznym Ojcem każdego.
Wierzę, Boże nad bogami,
Że jesteś odwiecznym Ojcem ludzkiego rodzaju.
Wierzę, Boże nad bogami,
Że jesteś odwiecznym Ojcem świata.

"Carmina Gadelica"