Św. Jan Kasjan. O Modlitwie Pańskiej - część 5

Ten, kto z serca nie przebaczył bratu, który wobec niego zawinił, nie uprasza więc sobie tym wezwaniem odpuszczenia, ale, przeciwnie, potępienie.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: