Abba, powiedz mi słowo... Komentarz do modlitwy "Ojcze nasz" - część 1

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: