Cisza jest pełnią słowa - O sile modlitwy

Dzisiejszy apoftegmat również związany jest z osobą Makarego. Tym razem krążymy wokół podstawowej „pracy” mnichów, to znaczy modlitwy. Jak się jednak okaże, cudzysłów, który pojawił się przy słowie „praca”, jest zbędny: modlitwa nie jest domeną jedynie mnichów — nie jest ich wyłączną zawodową specjalizacją. Podobnie też praca nie wyklucza modlitwy: obie te rzeczywistości mogą w życiu chrześcijanina stopić się w jedno.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: