Kryzys w małżeństwie - konferencja O. Włodzimierza Zatorskiego OSB - część 2

W ramach odbywających się w opactwie tynieckim warsztatów poświęconych rozwiązywaniu kryzysów w małżeństwie uczestnicy wysłuchali wykładu ojca Włodzimierza Zatorskiego. Chcemy podzielić się dziś z Wami nagraniem z tego wystąpienia, w ramach którego ojciec Włodzimierz podejmuje refleksję nad związkiem między mężczyzną i kobietą.

Na początku o. Zatorski wskazuje na cechy małżeństwa, które popularnie są opisywane jako jego dobre i złe strony. Wiele osób ma dziś trudność ze wstąpieniem w związek małżeński ze względu na jego długotrwałość. Przy tej okazji tyniecki mnich przytoczył słowa o. Piotra Rostworowskiego, benedyktyna-kameduły, który mawiał, iż małżeństwo to „najsurowszy z zakonów”; sakrament małżeństwa to dozgonny węzeł. Opierając się na ciekawym porównaniu życia małżeńskiego do życia zakonnego ojciec Włodzimierz wprowadza nas w głębię małżeństwa jako realizacji Bożego planu. Biblia poucza nas, że Bóg stworzył człowieka: mężczyznę i niewiastę, w związku z tym pełnię człowieczeństwa realizuje się poprzez zwrócenie się ku drugiemu.

Opierając się na Piśmie Świętym, na wybranych autorytetach (m.in. na nauce przedstawionej przez Karola Wojtyłę w Miłości i odpowiedzialności) i na własnym doświadczeniu spotkań z parami małżeńskimi ojciec Zatorski prowadzi nas do głębszego zrozumienia istoty małżeństwa i pomaga swoim słuchaczom znaleźć płaszczyznę odnowienia i pogłębienia małżeńskiego dialogu.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: