Głosiciele Jego dobroci

Nie ma ani jednego żyjątka w głębinach,
Nie ma ani jednego stworzenia w rzek nurcie,
Nie ma niczego i na firmamencie,
Aby dobroci Jego nie głosiło.
Jezu! Jezu! Jezu! Jezu!
Poznać tę prawdę znaczy uwielbić Go.

Nie ma ani jednego skrzydlatego ptaka,
Nie ma ani jednego światełka na niebie,
Nie ma ani jednego istnienia pod słońcem,
Aby dobroci Jego nie głosiło.
Jezu! Jezu! Jezu! Jezu!
Poznać tę prawdę znaczy uwielbić Go.

"Carmina Gadelica"