Cisza jest pełnią słowa - Plotka

Szymon Hiżycki OSB

„Dzisiaj spotkamy się z dwoma Makarymi” — mówi na wstępie dzisiejszego komentarza o. Hiżycki, przytaczając krótką historię z życia Makarego Wielkiego i Makarego Aleksandryjczyka. W literaturze monastycznej często mówi się o tych mnichach razem: żyli w tym samym okresie i obaj osiągnęli szczególny stopień cnoty. Aleksandryjczyk jest wspominany przez Ewagriusza z Pontu z wielkim szacunkiem, co powinno nas powstrzymać przed powierzchowną interpretacją dzisiejszego apoftegmatu. A co właściwie on nam mówi? Więcej usłyszycie z samego klipu.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: