Spójrz na nas przychylnie

O Najświętsza Dziewico, Matko Boga, Matko Chrystusa, Matko Kościoła, spójrz na nas przychylnie w tej godzinie!

Virgo fidelis, wierna Dziewico, módl się za nami! Naucz nas wierzyć, jak Ty wierzyłaś! Spraw, by nasza wiara w Boga, w Chrystusa, w Kościół była zawsze przejrzysta, pogodna, odważna, silna i wspaniałomyślna.

Mater amabilis, Matko godna miłości! Mater pulchrae dilectionis, Matko pięknej miłości, módl się za nami. Naucz nas kochać Boga i naszych bliźnich, jak Ty ich ukochałaś. Spraw, aby nasza miłość do innych była zawsze cierpliwa, łagodna i pełna szacunku.

Causa nostrae laetitae, przyczyno naszej radości, módl się za nami! Naucz nas, jak pojąć, w wierze, paradoks chrześcijańskiej miłości, która rodzi się i rozkwita w bólu, w wyrzeczeniu, w jedności z Twym ukrzyżowanym Synem. Spraw, aby nasza radość była zawsze prawdziwa i pełna, tak by można ją było przekazywać wszystkim!

Amen!

31 maja 1979
Jan Paweł II
Jan Paweł II: