Kłopoty ze wzrokiem, czyli komentarz do Mk 8,22-26

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: