Nigdy nie jest za późno. Bóg ma dla nas zawsze ofertę last minute

Idźmy śladami wielkich pokutników, opisał ich Walter Nigg w "Księdze pokutników"

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: