Modlitwa za przyjaciół

Ojcze, proszę Cię, byś pobłogosławił mych przyjaciół.
Proszę Cię, abyś udzielił łaski ich duszom w tej właśnie chwili.
Gdzie jest ból, daj im swój pokój i miłosierdzie.
Gdzie jest zwątpienie, udziel na nowo ufności w Twoją moc działania przez nich.
Gdzie jest zmęczenie lub wyczerpanie, proszę Cię,
byś udzielił im zrozumienia, cierpliwości i siły,
gdy będą uczyli się poddawania się Twojemu prowadzeniu.
Gdzie jest duchowy zastój, proszę Cię,
byś ich odnowił przez objawienie Twojej bliskości
i przez pociągnięcie ich ku większej zażyłości z Tobą.
Gdzie jest strach, objaw Twoją miłość i udziel im Twojej odwagi.
Gdzie jest grzech, który ich blokuje, ujawnij go
i zerwij jego panowanie nad życiem mojego przyjaciela.

Udziel im także swojego błogosławieństwa,
aby nie doznali niedostatku, daj im szersze spojrzenie
i powołaj przywódców i przyjaciół, aby ich wspierali i dodawali odwagi.
Daj każdemu z nich dar rozróżniania, by rozpoznawali siły zła wokół nich,
a także objawiaj moc, którą mają w Tobie, by je pokonywać.

Proszę Cię, byś uczynił to w imię Jezusa.