Osiem rodzajów złego życia - Nieczystość

"Osiem rodzajów złego życia" to wybór ze współczesnych opracowań na temat teorii duchów zła Ewagriusza z Pontu. Autorzy próbują przełożyć nieraz trudny język "filozofa na pustyni" na treść zrozumiałą dla dzisiejszego czytelnika. Całość zakończona jest zbiorem apoftegmatów dotyczących ośmiu duchów zła. Przeszłość łączy się ze współczesnością, dzięki czemu mamy ogląd całości – ufamy, że przynajmniej dla niektórych nauka ascetyczna Ewagriusza pozwoli wyzwolić się z łańcuchów wad, które dewastują zarówno życie duchowe, jak i społeczne.

Zobacz również:
Osiem rodzajów złego życia - Obżarstwo
Osiem rodzajów złego życia - Chciwość
Osiem rodzajów złego życia - Gniew
Osiem rodzajów złego życia - Smutek
Osiem rodzajów złego życia - Acedia
Osiem rodzajów złego życia - Próżna chwała
Osiem rodzajów złego życia - Pycha

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: