Jeżeli spojrzymy...

     Jeżeli spojrzymy na nasze życie, przekonamy się, że nie jesteśmy bynajmniej podobni do architekta, lecz do robotników budowlanych. Nie musimy planować całego naszego życia. Architektem naszego życia, który trzyma plany w swoich rękach, jest sam Bóg. Tak więc nie jesteśmy popychani przez potęgę losu. Jeśli chcemy, Bóg według cudownego planu poprowadzi nas drogą, która odpowiada naszym siłom i talentom.
     Nie zabraniaj więc Bogu być architektem Twojego życia i chciej czynić to, co do Ciebie należy: dzień po dniu, według Jego planu. Posłuszny Jego kierownictwu układaj cegły na budowie Twojego życia - a powstanie wspaniała budowla.
M. Basilea Schilink
Rozważania i opowiadania: