Litania dziękczynna

Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Trójco Święta, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Boże, któryś od wieków przedsięwziął dobrze nam czynić, dziękujemy Ci Boże.
Któryś wszechmocności, mądrości i dobroci Swojej na dobro nasze użył,
Który nawet wówczas, gdy Cię obrażamy, nie odmawiasz pomocy Swojej,
Za stworzenie mnie na obraz Twój i przeznaczenie do nadprzyrodzonego celu,
Za obdarowanie mnie duszą nieśmiertelną i uczynienie ją zdolną do poznania i uwielbienia Cię wiecznie,
Za przeznaczenie mi Anioła ku straży i obronie mojej,
Za powołanie mnie do Wiary świętej katolickiej,
Za wyżywienie mnie i zachowanie mnie do dnia dzisiejszego,
Za opatrzenie mnie darami do zbawienia pomocnymi,
Za zachowanie mnie od różnych niebezpieczeństw duszy i ciała,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa przyrodzone i nadprzyrodzone,
Za wszystkie upomnienia ojcowskie,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa Twoje, jeszcze przeze mnie nie poznane,
Za wszystkie dary i łaski, które nieszczęśliwie na złe użyłem,
Za wszystkie łaski, jakie zamierzasz Boże udzielić mi w przyszłości,
Za wszystkie łaski i dary udzielone Najświętszej Maryi Pannie,
a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie,
Za wszystkie łaski udzielone Aniołom i Świętym Twoim,
Za wszystkie łaski udzielone duszom mi drogim, a szczególnie...,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa twoje, które nieustannie na cały świat zlewasz,
W zjednoczeniu z dziękczynieniem, jakie Jezus Chrystus składał Ci na ziemi,
W zjednoczeniu z dziękczynieniem Niepokalanej Maryi Panny i Świętego Józefa,
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci oddawał, oddaje i oddawać będzie Kościół wojujący na ziemi,
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci składa i po wszystkie wieki składać będzie kościół triumfujący w niebie,

Ojcze nasz...

Boże mój, najgorętsze składając Ci dziękczynienie za wszystkie łaski i dobrodziejstwa mnie nędznemu grzesznikowi użyczone, błagam Cię, racz mi jeszcze udzielić umiejętności należytego poznania i godnego użycia tych dobrodziejstw, abym zasłużył na szczęście wychwalania nieskończonego Twego miłosierdzia w niebie na wieki. Amen.

Modlitwy: