Poczekalnia, czyli komentarz do Mk 5, 21-43

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: