Podziwiać czy naśladować, czyli komentarz do Mk 3, 7-12

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: