Ślady Boga w przyrodzie

Śliczna przyroda,
wszędzie widzę Boga;
obecność Jego napełnia świat,
ślady Jego stóp widzę
w przestrzeni powietrza;
gdzie zstąpił,
tam pozostawił byt
i piękności cuda.
Jego Boska wszechmoc
i piękność
napełniają ziemię.
O stworzenia,
czemuż Bogiem Najświętszym
i Najpiękniejszym
nie zajmujecie się zupełnie?
Czemuż widzicie
jeszcze coś poza Bogiem,
kiedy On napełnia wszystko?
O, jak mało i ja Go kocham,
jak mi tęskno
i jak cierpię - Jezu!
O Boże,
usiadłabym nad wodą płynącą
i myślałabym wiecznie - Bóg!
Umysł się zwróci
w jedną stronę i patrzy -
jakby Bóg...
i Bóg...
i wiecznie Bóg.
Nie rozumiem siebie,
są chwile, że mi się zdaje,
że Jezus tuż przy mnie,
jakoś odczuwam Jego obecność
w Najświętszym Człowieczeństwie.
Kocham Go
i ta miłość szarpie mną.

bł. siostra Bernardyna Jabłońska

Rozważania i opowiadania: