Uzdrów mnie! - 6. Niedziela Zwykła 2018

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: