Jak się modlić według św. Jana Kasjana - odcinek 10

W najnowszym odcinku rozważań nad pismami św. Jana Kasjana ojciec Szymon Hiżycki zwraca uwagę na charakterystyczny rys teologii naszego autora: przypisuje on łasce Bożej fundamentalne znaczenie. Mimo iż zaangażowanie ze strony człowieka jest nieodzowne, bo Bóg nie chce nikogo zbawiać na siłę, zasadnicza przemiana w życiu duchowym jest zawsze dziełem Ducha Świętego. Jak mówi tyniecki opat, „Bóg każdego chce obdarzyć darem modlitwy nieustannej” – nie tylko mnisi są do niej powołani, lecz każdy chrześcijanin, który wyznał wiarę w Chrystusa i szuka drogi do jedności z Synem Bożym.

Kasjan jako niezawodne narzędzie do osiągnięcia tego celu przedstawia krótką formułę modlitewną, zaczerpniętą z psalmu: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Te słowa, znane każdemu, kto odmawia Liturgię Godzin, powinny mnichowi towarzyszyć w każdym czasie. Między innymi o tym, dlaczego ten akt strzelisty był tak ceniony przez egipskich mnichów, mówi tyniecki opat w dzisiejszym klipie.

Zapraszamy Was do podążania szlakiem duchowych podróży św. Jana Kasjana i do wsłuchania się w głos egipskich starców, których słowa przez setki lat nie straciły nic ze swej aktualności i mocy.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: