Święta Rodzina

     Są dwie rodziny: Rodzina Święta z Panem Jezusem, Matką Boską i świętym Józefem i nasza rodzina z mamusią, tatusiem, babcią. Te rodziny mogą się czasami odwiedzać.
     Kiedy przychodzimy do kościoła, spotykamy się z Jezusem, Maryją, i świętym Józefem. Oni też nas odwiedzają, tylko ich nie widzimy.

„Przychodzi Pan Jezus z choinkami,
Maryja z dobrymi rękami,
święty Józef z gwiazdami
- przychodzą z najświętszą wizytą”

     Najświętsza Rodzina – rodzina najbliższa Bogu. Chyba tak ją można najprościej nazwać.
     Maryja i Józef szli z Jezusem, tak jak inne rodziny, do świątyni, aby „pierworodne dziecię płci męskiej ofiarować Panu”. Posłuszni, tak jak wszyscy, prawu Boskiemu i ludzkiemu. Tak samo jak inni ubodzy ludzie nieśli tylko dwa gołębie w ofierze.
     Żadna nasza ludzka rodzina nie jest tak bliska Bogu. Przecież Jezus był Mesjaszem, a Matka Boska – niepokalanie poczęta.
     Czy jednak nie wzrusza nas, że do tej niezwykłej tajemnicy – tajemnicy rodziny zjednoczonej z Bogiem – przybliża to, co najbardziej zwykłe, i to z nią łączy?
     Kiedy Najświętsza Rodzina żyła na ziemi, nie różniła się na pozór od innych rodzin. Nie była ani celem świętych pielgrzymek, ani widowiskiem dla ciekawych gapiów. Była jedną z wielu.
     Tyle zwykłych rzeczy łączy nas z Najświętszą Rodziną. Dom, stół, chleb, mleko, owoce. Wszelkie troski dnia powszedniego.
     To, co najbardziej zwykłe, przyjęte z myślą o Bogu – zbliża nas do tajemnicy rodziny zjednoczonej z Bogiem.

Rozważania i opowiadania: