Jak się modlić według św. Jana Kasjana - odcinek 7

Poprzednim razem wraz z Janem Kasjanem zastanawialiśmy się nad szczególną postacią modlitwy, czyli nad modlitwą ognia. Wiele wskazuje na to, że był to dla tego świętego mnicha synonim doskonałej modlitwy do Boga. Dziś tyniecki opat, o. Szymon Hiżycki, kontynuuje swoje rozważania na ten temat; przytacza słowa Kasjana, iż „mamy modlić się często i krótko”, co – jak przyznaje o. Szymon – może być dla nas zaskakującym stwierdzeniem. Dla benedyktyna jednak to wyrażenie brzmi bardzo znajomo, gdyż podobny nakaz pojawia się w Regule św. Benedykta, w rozdziale „O narzędziach dobrych uczynków” („Często znajdować czas na modlitwę”, orationi frequenter incumbere – RB 4, 56) i dalej, w rozdziale „O czci należnej Bogu podczas modlitwy” („modlitwa powinna być krótka i czysta”, brevis debet esse et pura oratio – RB 20, 4).

Biorąc to za podstawę, ojciec opat rozwija refleksję nad tym, jak wiele Bóg może zdziałać w naszym życiu, gdy zwracać się będziemy do Niego w choćby najkrótszej modlitwie. Warto pamiętać o słowach św. Jana od Krzyża, które przywołuje ojciec Szymon: „Za miłość płaci się tylko miłością”; „Im częściej więc będziemy zwracać się do Boga w tej krótkiej modlitwie – mówi o. Hiżycki – z tym większą miłością Bóg będzie zwracał się do nas”…

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: