Tajemniczy plan Boga - rekolekcje wielkopostne 2016 - odcinek 5

W tym odcinku wielkopostnych rekolekcji ojciec Włodzimierz Zatorski wychodzi od problemu właściwego pojmowania Bożego planu wobec nas. Jak mówi, w gruncie rzeczy chodzi o odkrycie przez nas Bożego miłosierdzia – to jest plan Boga. Nie polega on na nadziei uniknięcia kary; „jest raczej zaproszeniem i realizacją pełni życia” ¬ mówi o. Włodzimierz – „tego życia, które było nam przeznaczone w Bożym zamyśle od samego początku”.

To życie otrzymujemy – a zatem wypełniamy Boży zamysł – w osobie Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Już wcześniej o. Zatorski przytaczał List do Efezjan, który wyraża to bardzo jasno: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie (1,3).

Wielki Post może stać się czasem odkrycia naszej tożsamości jako dzieci Bożych, prawdziwie wybranych przez Boga. Uświadomienie sobie tych Bożych darów rodzi odpowiedź miłości. I pogłębia wspólnotę z miłosiernym Ojcem…

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: