7 Tajemnic Eucharystii

     Myśląc o Eucharystii jako o „źródle i szczycie” naszej wiary – jak określił Ofiarę eucharystyczną Sobór Watykański II – katolicy usilnie pragną, aby Eucharystia miała istotne znaczenie dla współczesnego świata. Jednak zbyt często pojawia się obawa, że Eucharystia nie odpowiada współczesnemu doświadczeniu prowadzącemu do wyolbrzymiania wspólnotowych aspektów liturgii i niedoceniania indywidualnego kultu.
     W latach osiemdziesiątych XX wieku byliśmy świadkami początków powszechnego odradzania się adoracji eucharystycznej. Pojawiło się nowe zainteresowanie wierniejszym przekładem tekstów eucharystycznych i pogłębianiem refleksji teologicznej nad Eucharystią jako uobecnieniem ofiary Chrystusa na Kalwarii. Przyciągnęło to wielu młodych ludzi szukających sensu w realnej obecności Chrystusa na ołtarzu. Przychodzili oni odnaleźć Jezusa w Eucharystii.
     Wyjątkowość tej książki wyraża się między innymi w tym, że w niezwykle pociągający sposób wzywa i zachęca wszystkich katolików do nawiązania głębszej relacji z Jezusem Chrystusem ukrytym w Eucharystii. Wielu katolików przypomina mieszkańców Nazaretu z czasów Jezusa. Boskość ukrywająca się w ciężko pracującym cieśli, który opiekował się swoją owdowiałą Matką, pozostawała w zasadzie niezauważona w tym miasteczku, dopóki Jezus nie ogłosił w synagodze, że On sam stanowi wypełnienie proroctwa Izajasza (zobacz Iz 61, 1-2).
     Mimo że Jego słowa budziły zdumienie, mieszkańcom Nazaretu zabrakło oczekiwanej wiary w Chrystusa, w to, kim jest i czego potrafi dokonać, więc kiedy zganił ich za brak wiary, unieśli się gniewem i chcieli strącić Go z urwiska. Jednak, choć Go nie rozpoznali, to pod wpływem mocy płynącej od Jego Osoby musieli zmienić decyzję. „Przeszedłszy pośród nich” (Łk 4, 30), ruszył zdumiewać inne miasta swą mądrością i mocą.
     Książka ta jest bardzo przydatna, bo wprowadza czytelnika w osobiste pytania autora dotyczące ukrytej obecności Chrystusa. Jesteśmy jak gdyby wciągani w jego wzrastającą świadomość i dogłębne rozumienie zdumiewających tajemnic Eucharystii. Jego pogłębiająca się stopniowo, niejako krok po kroku, wiara pomaga czytelnikowi podążyć tą samą drogą w odkrywaniu ukrytej obecności Chrystusa.
     Jednym z kluczy prowadzących duszę do pełnego wiary zjednoczenia z eucharystycznym Panem Jezusem jest cnota pokory. Nazarejczycy myśleli, że bardzo dobrze znają Jezusa. Używali kategorii, które poniekąd wiązały Go ściśle z miejscem, jakie zajmował w tamtej społeczności, znali bowiem Jego rodzinę, Jego zwyczajny zawód i pozycję społeczną. Podczas gdy ograniczenia ich „wiedzy” utrzymują pełną prawdę o Jezusie w ukryciu, autor tej książki korzysta ze skarbnicy wiedzy Kościoła – nieustannie cytując Katechizm Kościoła Katolickiego, sobory, papieży i świętych, a szczególnie świętą Faustynę – aby pomóc nam, czytelnikom, posiąść głębszą mądrość i uznać ją za swoją własną.
     Kolejną ogromną zaletą Siedmiu tajemnic Eucharystii jest sposób, w jaki Dzienniczek świętej Faustyny został włączony w temat Eucharystii. Vinny Flynn walnie przyczynił się do przybliżenia milionom ludzi przesłania Miłosierdzia Bożego poprzez swoje publikacje i prelekcje, a także dzięki filmowi przedstawiającemu jego rodzinę odmawiającą Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
     Książka ta uwydatnia, wyrażone w prosty sposób, lecz o niezwykle głębokim znaczeniu, eucharystyczne aspekty nauczania świętej Faustyny, zachęcając czytelnika do bardzo osobistego związku z Jezusem Chrystusem, jaki ta Święta ukazała w swoim Dzienniczku. Przemyślenia, do których zainspirował autora Dzienniczek, nie przenoszą czytelnika wstecz do lat trzydziestych XX wieku, ale wykorzystują spostrzeżenia Świętej, aby odpowiedzieć na współczesne pragnienia spotkania Pana Jezusa, który ukrywa się w Eucharystii.
     Wyraźnie pozostając pod silnym wpływem życia duchowego świętej Faustyny, autor przedstawia dogłębne rozumienie Najświętszej Eucharystii w przejrzysty i prosty sposób.
     Wszyscy potrzebujemy tego typu książek, które pomagają nam wzrastać duchowo, przypominają, co tak naprawdę robimy na Mszy świętej, i wzywają nas do przyjmowania Jezusa Chrystusa w Eucharystii z większą świadomością uczestniczenia w nieskończonej tajemnicy, której nigdy w pełni nie pojmiemy i nie ogarniemy naszymi umysłami i sercami.
Tytuł: 7 Tajemnic Eucharystii
Podtytuł: Tajemnice wiary
Autor: Vinny Flynn
Wydawca: Polwen, Radom 2011 r.
Dane techniczne: format:125 x 195, s. 152, oprawa miękka
ISBN: 978-83-7557-097-7
Cena detaliczna:19,90 zł.
Dostępna: Książka dostępna w dobrych księgarniach, Empiku oraz na www.polwen.pl

Informacja o książce:
Papież Jan Paweł II nazwał Najświętszą Eucharystię „największym skarbem Kościoła”, a mimo to, nawet wielu żarliwych katolików w sposób ograniczony pojmuje ten pełen mocy sakrament. Ta książka to wszystko zmieni! Dzięki niej zyskasz całkowicie nową świadomość, że Eucharystia nie ogranicza się tylko do przyjmowania Komunii; ona może przemienić Twoje codzienne życie. To wnikliwa i niezwykle wciągająca książka –głęboko oparta na Piśmie Świętym, pismach wielu świętych i nauczaniu dwóch ostatnich Papieży – wprowadzi Cię w niektóre „ukryte” prawdy Eucharystii, prawdy, które zawsze przyjmowali teologowie, święci i mistycy, a które rzadko były przekazywane zwyczajnym ludziom w sensowny sposób.

Książkę polecają:
- o. Benedict Groeschel CFR, autor książki W obecności Pana
Jeśli szukasz nowych sposobów, aby zwiększyć swoje oddanie Naszemu Panu w Najświętszej Eucharystii to jest to książka dla Ciebie. I proponuję, żebyś od razu kupił kilka egzemplarzy dla swoich przyjaciół.

- Kard. George Pell, arcybiskup Sydnej
Ta niewielka książeczka jest prawdziwą perłą…publikacją, o której wszystkim katolikom chcę powiedzieć:”To trzeba przeczytać”. Tak naprawdę to poleciłbym tę książkę każdemu.

- o. Peter Damian, Fehlner STD, autor książki Święty Maksymilian Kolbe: Męczennik Miłości
Vinny Flynn zrobił to, co wymyka się większości teologów: napisał o najgłębszych tajemnicach wiary prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem.

Informacja o autorze:
Vinny Flynn jest dyrektorem wykonawczym MercySong Ministries of Healing. Jest utalentowanym muzykiem, mówcą i pisarzem, a jego przejmujące nauczanie o Bożym Miłosierdziu, sakramentach i ojcowskiej miłości Boga, uczyniło z niego popularnego prelegenta na misjach parafialnych, konferencjach i rekolekcjach.

Czytelnia: