Abp Michalik: żeby każdy Polak mógł powiedzieć o Rosjaninie, że jest bratem

Deklaracja katolików i prawosławnych "to wyraz wspólnego odczytania znaków czasu"

Czytelnia: