Pascha trwa w głębi ludzkiego świata

     Victimae paschali laudes immolent christiani. Chrześcijanie Miasta i Świata! W tej uroczystej godzinie wzywam was i zapraszam — gdziekolwiek się znajdujecie — byście oddali cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu: paschalnej Żertwie Kościoła i świata! Niechaj zjednoczą się w tym kulcie wszystkie wspólnoty Ludu Bożego od wschodu słońca aż do zachodu: wszyscy ludzie dobrej woli niech będą z nami! Oto jest Dzień, który uczynił Pan! Agnus redemit oves…
     Oto jest Dzień, w którym rozstrzygnął się odwieczny bój: mors et vita duello conflixere mirando! Pomiędzy życiem i śmiercią od początku toczy się zmaganie. Toczy się w świecie walka pomiędzy dobrem a złem. Dzisiaj przeważa się szala: Życie jest górą. Dobro jest górą! Chrystus ukrzyżowany wstał z grobu. Przeważył szalę na stronę Życia. Zaszczepił Życie na nowo na glebie ludzkich dusz. Śmierć ma swoje granice. Chrystus otworzył wielką nadzieję: nadzieję Życia poza zasięgiem śmierci. Dux vitae mortuus regnat vivus!
     Mijają lata, mijają stulecia. Jest rok 1982. Żertwa paschalna trwa nadal jak winny krzew zaszczepiony na glebie ludzkości. W świecie zmagają się nadal dobro i zło. Zmaga się życie i śmierć: zmaga się grzech i łaska. Jest rok 1982. Musimy myśleć z niepokojem o tym, do czego zmierza współczesny świat. Zapuściwszy korzenie głęboko w ludzkości naszych czasów, struktury grzechu — jakby szerokie rozgałęzienia zła — zdają się przesłaniać horyzont dobra. Zdają się zagrażać zniszczeniem człowiekowi i ziemi. Ja dotkliwie cierpią ludzie: jednostki, rodziny, całe społeczeństwa! Mors et vita duello conflixere mirando! W tym Dniu paschalnej Ofiary nie wolno nam zapomnieć o wszystkich, którzy cierpią. To dla nich jest Pascha!
     Wszystkie ofiary niesprawiedliwości, ludzkiego okrucieństwa i przemocy, wyzysku i egoizmu — znajdują się w samym sercu paschalnej Ofiary. Miliony istnień ludzkich zagrożonych klęską głodu, która mogłaby być odsunięta lub zmniejszona, gdyby ludzkość miała zrezygnować choćby częściowo z wydatków, które w szaleńczy sposób pochłaniają zbrojenia. To przez nich również jest Pascha.
     Żertwo paschalna! Ty lepiej znasz wszystkie imiona zła, niż ktokolwiek może nazwać je i wyliczyć. Ogarnij Sobą wszystkie ofiary zła! Żertwo paschalna! Baranku ukrzyżowany! Odkupicielu!: Agnus redemit oves. Choćby w dziejach człowieka: jednostek, rodzin, społeczeństw, ludzkości wreszcie całej, zło się rozrosło niewspółmiernie, przesłaniając horyzont dobra — nie przerośnie Ciebie! Nie zada Ci więcej śmierci! Chrystus powstawszy, więcej nie umiera! Choćby w dziejach człowieka — i w czasach, w których żyjemy — potęgowało się zło. Choćby po ludzku nie było widać odwrotu do tego świata, w którym człowiek żyje w pokoju i sprawiedliwości — do świata społecznej miłości:
— choćby po ludzku nie było widać przejścia,
— choćby szalały potęgi ciemności i siły zła.
     Żertwo paschalna! Baranku bez zmazy! Odkupicielu! Ty już odniosłeś zwycięstwo! Twoja Pascha jest Przejściem! Ty już odniosłeś zwycięstwo! I uczyniłeś je naszym zwycięstwem! Treścią paschalną życia Twojego Ludu.
     Agnus redemit oves. Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Zło nie pojedna się nigdy z dobrem. Ale ludzi, grzesznych ludzi, ludzi dotkniętych złem — a czasem nawet głęboko złem przetrawionych — Chrystus pojednał z Ojcem. Świętujemy dzisiaj Zmartwychwstanie! Świętujemy dzisiaj Pojednanie. Trwa tajemnica Zmartwychwstania w samym sercu każdej ludzkiej śmierci. Trwa tajemnica Pojednania w sercu rzesz — w samym sercu niezliczonych rzesz: narodów, języków i ras, kultur i religii. Paschalna Tajemnica Pojednania trwa w głębi ludzkiego świata. Nikt jej stamtąd nie wyrwie!
     Radość paschalna jest zakłócona przez napięcia i konflikty w niektórych częściach świata. Przede wszystkim przez wyniszczającą wojnę, która od dłuższego czasu toczy się pomiędzy Irakiem i Iranem, i która przyniosła już tyle cierpień mieszkańcom obu tych krajów. Ostatnio doszło jeszcze poważne napięcie pomiędzy dwoma krajami o tradycji chrześcijańskiej, pomiędzy Argentyną i Wielką Brytanią, które przyniosło ofiary śmiertelne i zagrożenie zbrojnym konfliktem oraz poważnymi skutkami w stosunkach międzynarodowych.
     Kieruję więc gorące wezwanie, szczególnie naglący apel do obu zainteresowanych stron, ażeby zechciały z całym odpowiedzialnym zaangażowaniem i dobrą wolą szukać dróg pokojowego i godnego rozwiązania sporu, póki jest jeszcze czas, by zapobiec krwawemu starciu.
     Pokój! Pokój w sprawiedliwości, w uznaniu podstawowych zasad powszechnie uznanych i potwierdzonych przez prawo międzynarodowe! We wzajemnym zrozumieniu! Niech modlitwa wszystkich spowoduje i wspiera wysiłki, które winni podjąć przywódcy jednej i drugiej strony oraz ci, którzy zechcą życzliwie dopomóc ich działaniom, zmierzającym do przywrócenia upragnionego pokoju.
     Bracia i Siostry! Spośród wszystkich narodów i ludów, języków i ras, kultur i religii, krajów i kontynentów! Nasz ludzki świat jest przeniknięty Zmartwychwstaniem! Nasz ludzki świat jest przetworzony Pojednaniem: Agnus redemit oves! Do wszystkich się zwracam. Wszystkich zapraszam, aby wraz ze Sługą Bożych sług uczcili Paschalną Żertwę! Aby odnaleźli Światło wśród ciemności! Nadzieję wśród cierpienia.
Surrexit Dominus vere!
Z Placu św. Piotra na Watykanie, w Wielką Niedzielę 1982 r.
Jan Paweł II
Jan Paweł II: